Predstavljena platforma za praćenje Nacionalne strategije

Rasprava o rezultatima prve godine provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. održana je danas, 12. srpnja 2013., u Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge.

O provedbi Nacionalne strategije od njena usvajanja 12. srpnja 2012. uvodno je govorio ravnatelj Ureda za udruge, g. Igor Vidačak. Istaknuo je kako su u provedbi Nacionalne strategije već ostvareni značajni rezultati u područjima unaprjeđenja institucionalnog i pravnog okvira za potporu razvoju civilnog društva te financijskog okvira za potporu programima organizacija civilnog društva, kao i u području potpore učinkovitom povlačenje fondova EU za civilno društvo i umrežavanja na EU razini, savjetovanja s civilnim društvom u postupcima donošenja zakona, razvoja građanskog odgoja i obrazovanja, potpore neprofitnim medijima, te s obzirom na uključenost organizacija civilnog društva u mjere aktivne politike tržišta rada. Također, ukratko se osvrnuo i na one aktivnosti čija provedba još nije započela, a trebala je, objasnivši razloge za to, kao i planove kada se namjerava započeti s provedbom. Cjelovita prezentacija dostupna je ovdje.
 
            
 
 
Nakon uvodnog osvrta na provedbu, prisutnima je predstavljena nova internetska platforma za praćenje napretka u provedbi mjera i aktivnosti Nacionalne strategije koja je od danas dostupna na: http://strategija.uzuvrh.hr.
 
U raspravi tijekom koje su prisutni pohvalili iskorak koji je Ured za udruge učinio u praćenju provedbe Nacionalne strategije razvijanjem nove internetske platforme te mogućnošću da se provedbu prati u realnom vremenu i istaknuli su kako je riječ o vrlo vrijednom projektu koji bi trebao poslužiti i drugim tijelima državne uprave kao primjer dobre prakse u praćenju provedbe strateških dokumenata.
 
Uz to, tijekom rasprave istaknuti su mogući rizici u realizaciji projekta praćenja Nacionalne strategije u realnom vremenu u vezi s osiguravanjem pravodobnog i potpunog izvještavanja od strane nadležnih tijela te se razgovaralo o načinima na koje će Ured za udruge djelovati na minimiziranju tih rizika.
 
Ujedno, kroz raspravu su naglašena određena aktualna pitanja u vezi s provedbom pojedinih aktivnosti Nacionalne strategije, odnosno područja u kojima su predstavnici udruga primijetili probleme u provedbi. Prvenstveno, razgovaralo se o problemima koji se i dalje javljaju u provedbi Kodeksa savjetovanja, unatoč velikim pomacima i unaprjeđenjima koja su ostvarena u tom području. S tim u vezi, predstavnici Ureda za udruge su naglasili kako će i dalje u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti djelovati kako bi se ubuduće ti problemi uklonili. Također, istaknuti su problemi u funkcioniranju Tematskih radnih skupina ustanovljenih za pripremu programskih dokumenata koji će predstavljati osnovu korištenja sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., odnosno predstavnici udruga su istaknuli nezadovoljstvo kratkoćom rokova i manjkavošću uputa za rad u tim skupinama.
 
Također, raspravljalo se i o uključivanju organizacija civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje i izazova koji to prate, te o izazovima koji očekuju Ured za udruge u vezi s ostvarenjem ciljeva Nacionalne strategije na lokalnoj razini.
 
Na kraju, skrećemo pozornost da osim na internetskoj platformi informacije o novostima u vezi s provedbom Nacionalne strategije možete pratiti i na Facebook stranici.