Održana radionica o financiranju projekata i programa udruga za službenike na području Istarske županije

Državna škola za javnu upravu, u suradnji s Uredom Vlade Republike Hrvatske za udruge te uz potporu Istarske zaklade za razvoj civilnog društva, organizirala je 20. i 21. lipnja 2013. u Puli radionicu na temu Financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora, na kojoj je sudjelovalo 15-ak predstavnika istarskih jedinica lokalne i područne samouprave.

Svrha radionice bila je upoznavanje sudionika s pozitivnom praksom, standardima, mjerilima i kriterijima financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora. Radi se o prvoj od niza radionica koje se planiraju za službenike u jedinicama lokalne i područne samouprave koji rade na poslovima pripreme i provedbe natječaja za financiranje projekata i programa udruga, odnosno, za rukovodeće službenike odgovorne za planiranje i provedbu proračuna u jedinicama lokalne i područne samouprave. Sljedeće radionice na ovu temu planiraju se za rujan.