Rezultati prijava za sudjelovanje na Algebrinoj radionici o internetskom marketingu za neprofitne organizacije

Od gotovo 430 udruga diljem Hrvatske koje su sudjelovale na Danima otvorenih vrata udruga 2013., prijavu za edukaciju o internetskom marketingu za neprofitne organizacije poslale su nam 62 udruge. Kao što smo i najavili, odabrali smo 15 udruga koje će od 01. - 05. srpnja sudjelovati na Algebrinoj radionici u trajanju od 32 školska sata koja uključuje nastavne cjeline korisne za promociju aktivnosti i projekata udruga. Edukaciju financira Ured Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u IPA zemljama (TACSO).
 
Prilikom odabira, povjerenstvo je posebnu pozornost obratilo načinu na koji je udruga osmislila Dan/e otvorenih vrata, popraćenost događanja u lokalnim medijima, prisutnost udruge na društvenim mrežama, potrebom za edukacijom te predloženim projektom za crowdfunding kampanju.
 
Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Ureda za udruge i Doniralice je u jakoj konkurenciji odabrao sljedeće udruge za sudjelovanje na edukaciji:
1. Roditelji u akciji - RODA
2. Društvo distrofičara Zagreb - DDZ
3. Lička ekološka akcija LEA
4. Baltazar – udruga mladih
5. Udruga za djecu s teškoćama u razvoju ZVONČIĆI
6. Moto klub veterani - Croatia
7. Društvo Marije Jurić Zagorke
8. Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja
9. Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida
    Čakovec
10. Hrvatsko biospelološko društvo
11. Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
12. Pragma
13. Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
14. Centar tehničke kulture Rijeka
15. Ludruga
 
Ovim putem zahvaljujemo svim udrugama na uloženom trudu i uspješno održanom Danu/ima otvorenih vrata, te Vas pozivamo da se ovoj manifestaciji priključite i iduće godine.
 
Vaš tim Dana otvorenih vrata udruga!