Odobreno 28 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu (Klasa: 421-03/13-01/01, Urbroj: 50419-13-10 od 22. veljače 2013.), donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu, za koje je zahtjev podnesen u razdoblju od 12. travnja do 17. lipnja 2013. (Klasa: 421-03/13-01/01, Urbroj: 50419-13-112 od 19. lipnja 2013.).

Za 28 podnositelja prijava koji udovoljavaju kriterijima sukladno Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu (Klasa: 421-03/13-01/01, Urbroj: 50419-13-09 od 22. veljače sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu (Klasa: 421-03/13-01/01, Urbroj: 50419-13-09 od 22. veljače 2013.), odobren je maksimalno ostvariv iznos sufinanciranja.

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci.