Infografika – udruge u Republici Hrvatskoj

U povodu Dana otvorenih vrata udruga 2013. Ured Vlade RH za udruge je pripremio sažeti pregled ključnih podataka te infografiku o udrugama u Republici Hrvatskoj. Na jednome mjestu građani mogu dobiti informaciju o ulozi i važnosti udruga u društvu te načinu njihova osnivanja i poslovanja, ali i podatke o broju registriranih udruga po županijama i djelatnostima, financiranju udruga iz javnih izvora te općenito o financijskom poslovanju udruga.

Infografika - udruge u Republici Hrvatskoj

Letak - udruge u Republici Hrvatskoj