Izvještaj sa sastanka Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

U Bruxellesu je 22. i 23. svibnja 2013. održan sastanak Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), ujedno i posljednji sastanak EGSO-a na kojem su hrvatski predstavnici sudjelovali kao promatrači.

Već na sljedećoj sjednici u srpnju 2013. devet hrvatskih predstavnika sudjelovat će kao članovi tri grupe koje okupljaju predstavnike udruga poslodavaca, sindikata te ostalih organizacija civilnog društva.

Izvještaj sa sastanka dostupan je ovdje.