Usluge IMPACT ureda za međusektorsku suradnju i dijalog u Bruxellesu za hrvatske organizacije civilnog društva

Sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja razvoja civilnoga društva od 2012. do 2016 godine, odnosno provedbenoj aktivnosti 26.2. (Osigurati kontinuirano informiranje OCD-a o europskim javnim politikama), donosimo informacije o uslugama IMPACT ureda za međusektorsku suradnju i dijalog u Bruxellesu za hrvatske organizacije civilnog društva.

IMPACT Ured za međusektorsku suradnju i dijalog u Bruxellesu osnovan je u listopadu 2009. godine kao rezultat suradnje između Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Europske službe za građansku akciju (European Citizen Action Service - ECAS) te od tada djeluje kao višegodišnji projekt. Njegova je glavna uloga uspostaviti bliskije veze s institucijama Europske Unije u Bruxellesu te kroz trajne aktivnosti izgradnje kapaciteta unaprijediti vještine i stručno znanje organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj i u regiji jugoistočne Europe.
Od svog otvorenja, u bliskoj suradnji sa Nacionalnom zakladom, IMPACT Ured je organizirao niz aktivnosti usmjerenih na izgradnju kapaciteta hrvatskih udruga. U rasponu od prikupljanja informacija i analize do organizacije studijskih posjeta, stažiranja, konferencija i ciljanog zagovaranja, usluge IMPACT Ureda uvijek su bile usmjerene prema razvoju hrvatskih udruga i njihovoj pripremi za pomak u paradigmi do koje će doći kada Hrvatska pristupi EU-u.
U sadašnjim povoljnim okolnostima Nacionalna zaklada i Ured odlučili su otvoriti dodatne usluge IMPACT Ureda zainteresiranim skupinama hrvatskih udruga.

Usluge koje IMPACT Ured u Brusselsu može pružiti hrvatskim organizacijama civilnog društva su:


 1. Redoviti doprinosi rubrici o vijestima na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade i izvještavanje s raznih događaja
 2. Jednostavna pitanja o financiranju iz EU-a, drugim izvorima financiranja ili institucijama i programima EU-a
 3. Savjet i pomoć u pronalaženju partnera za EU projekte
 4. Izobrazbe
 5. Studijski posjeti
 6. Organiziranje konferencija
 7. Otvaranje predstavništva u Brusselsu ili korištenje prostorija Ureda za koordiniranje aktivnosti u Brusselsu
 8. Volontiranje u Uredu
 9. Korištenje uredskog prostora
 10. Korištenje smještajnih mogućnosti
 11. Zagovaranje i kampanje
 12. Moguće sinergije između ECAS-a i IMPACT ureda u Brusselsu.

 

Sve aktivnosti Ureda provode se u suradnji sa Nacionalnom zakladom i korisnicima usluge. Zahtjeve za uslugama i upite treba slati na adresu e-pošte: infobrussels@impact-center.eu kojoj istovremeno pristupaju i njome rukuju predstavnici Nacionalne zaklade i IMPACT Ureda. Važno je da zainteresirane organizacije, prvenstveno mreže organizacija, dovoljno rano upute zahtjeve za korištenjem različitih usluga IMPACT Ureda kako bi se na njih pravovremeno i profesionalno moglo odgovoriti.

Misija IMPACT Ureda je pružiti kvalitetne usluge hrvatskim organizacijama civilnoga društva i organizacijama iz zemalja jugoistočne Europe. Da bi to mogao učinkovito činiti, IMPACT Ured mora biti u stanju primjereno odgovoriti najvećem broju organizacija. Iz tog razloga prioritet će se dati zahtjevima koje upućuju skupine udruga, poput centara znanja, registriranih mreža, saveza udruga i koordinirajućih organizacija, kako bi se postigao učinak multiplikatora uz ograničene resurse.

Više informacija o uslugama koje IMPACT Ured nudi hrvatskim organizacijama civilnog društva dostupno je ovdje.