Zakon o provedbi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi

Hrvatski sabor donio je na sjednici 26. travnja 2013. godine Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi, objavljen u NN br. 56/2013 od 10. svibnja 2013. koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2013. Europska građanska inicijativa omogućava svim građanima i građankama Europe direktno sudjelovanje u razvoju europskih politika, kroz zahtjev Europskoj komisiji za zakonodavnim promjenama.

Europska građanska inicijativa pokrenuta je 2011., stupila je na snagu 1. travnja 2012. godine, dok su prve inicijative prikupljanja potpisa započele krajem 2012.
 
Europska građanska inicijativa omogućava jednom milijunu državljana država članica Europske unije da izravno zatraže od Europske komisije predlaganje, za njih relevantne zakonodavne inicijative u području nadležnosti Europske unije, na primjer u području zaštite okoliša, poljoprivrede, prijevoza ili javnog zdravstva. Da bi pokrenuli inicijativu, građani moraju osnovati “građanski odbor” sastavljen od najmanje 7 članova koji dolaze iz 7 različitih država članica koji registrira inicijativu i zatim ima rok od godine dana za prikupljanje potpisa.
 
U prvoj godini provedbe ove „transnacionalne, digitalne, direktne demokracije u praksi“, pokrenuto je 27 različitih inicijativa od kojih je jedna „Voda je ljudsko pravo“ uspjela prikupiti više od milijun potrebnih potpisa. Međutim, ostale inicijative su daleko od tog broja. Građani još uvijek nisu dovoljno upoznati s ovom mogućnosti utjecaja na europske politike.
Democracy International, IRI Europe i ECAS su proveli analizu dosadašnje provede ove inicijative i njihove preporuke su dostupne na http://www.citizenhouse.eu/images/stories/10%20recomandations.pdf
 
Svi građani Europske unije s pravom glasa mogu potpisati izjavu o podršci inicijativi. Trenutno je otvoreno 14 inicijativa. Više informacija na internetskim stranicama http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing