Kandidati za članove/zamjenike članova petog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio je 6. veljače 2013. javni poziv za isticanje kandidata, predstavnika organizacija civilnoga društva, za članove i zamjenike članova petog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 22. veljače 2013. Tročlano Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se 1. ožujka 2013. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za deset od dvanaest područja djelovanja organizacija civilnoga društva. Ured za udruge ponovio je javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva za dva područja djelovanja i to: Demokratizaciju, vladavinu prava, te razvoj obrazovanja i Sport, koji je bio otvoren do 12. ožujka 2013.

Temeljem javnog poziv za glasovanje za kandidate za članove / zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, objavljenog 5. travnja 2013. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo do 22. travnja 2013. Povjerenstvo se sastalo 29. travnja 2013.  te utvrdilo da je na adresu Ureda za udruge pristiglo 495 glasačkih listića, od čega 444 važeća i 51 nevažeći. Naime, 18 glasačkih listića nije prihvaćeno jer nisu glasovali za kandidate iz područja u kojem djeluju, iako su dostavili dopis s pojašnjenjem o razlozima glasovanja za drugo područje djelovanja, a 7 glasačkih listića nije prihvaćeno jer nisu glasovali za kandidate iz područja u kojem djeluju. 10 glasačkih listića bilo je nevažećih jer je jedna udruga glasovala 2 puta, za kandidate iz dva područja djelovanja ili za isto područje djelovanja. 7 glasačkih listića je pristiglo bez zaokruženog broja ispred kandidata, 1 glasački listić je poslan iz udruge registrirane u Sloveniji, a 1 nije poslala organizacija civilnoga društva. 7 pismena pristiglo je sa žigom izvan roka za glasovanje te ih Povjerenstvo nije ni otvaralo.
 
Prema broju dobivenih glasova u 12 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:
 
Vladi Republike Hrvatske bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom od 12 područja djelovanja organizacija civilnoga društva dobili najveći broj glasova, za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva i to:
 
 1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja  
- za člana Igor Roginek / za zamjenika člana Teodor Petričević 
 1. Djelovanje mladih
- za članicu Mirela Travar / za zamjenicu članice Monika Rajković 
 1. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 - za člana Boris Herman / za zamjenicu člana Jelena Katić
 1. Kultura
- za članicu Katarina Pavić / za zamjenika članice Tomislav Domes  
 1. Skrb o djeci
- za članicu Gorana Kukić / za zamjenicu članice Tea Jelković 
 1. Skrb o osobama s invaliditetom
- za članicu Melita Filipec  / za zamjenika članice Mario Stančić 
 1. Socijalna skrb
- za članicu Jany Hansal / za zamjenicu članice Slavica Miličić
 1. Sport
- za člana Mario Kasović / za zamjenika člana Aleksandar Sušić
 1. Tehnička kultura
- za članicu Jasna Malus Gorišek / za zamjenicu članice Olivera Stanić
 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava
- za članicu Cvijeta Senta  / za zamjenika članice Eugen Jakovčić 
 1. Zaštita okoliša i održivi razvoj
- za članicu Željka Leljak Gracin / za zamjenicu članice Dušica Radojčić
 1. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
- za članicu Tajana Dajčić / za zamjenika članice Veljko Šangulin
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u sljedećem sazivu.
 
Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića