U Vukovaru održana rasprava "Sudjelovanje građana u procesima odlučivanja"

U organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge i Hrvatske Alijanse Europske godine građana 2013. održana je rasprava o „Sudjelovanju građana u procesima odlučivanja“ koja je za cilj imala potaknuti uključivanje građana u procese odlučivanja na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. 

Rasprava je održana 23. travnja, u Gradskom muzeju Vukovar, a prisustvovalo je 30-ak predstavnika organizacija civilnoga društva, gradova i općina te županije Vukovarsko-srijemske.
U uvodnom dijelu sudionicima se obratila ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, gđa Ružica Marić koja je pozdravila sve prisutne i svima poželjela uspješan radni dan. Potom je predstavnica Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, gđa Maja Tomičić, preuzela riječ i zahvalila Gradskom muzeju Vukovar na gostoprimstvu te predstavila ideju i kontekst obilježavanja Europske godine građana 2013. Ispred Hrvatske Alijanse Europske godine građana (HAEGG) 2013. nazočnima se obratio gospodin Miljenko Turniški i predstavio dosadašnje te najavio predstojeće aktivnosti HAEGG-a.
 
U uvodnom dijelu sudionicima su se obratile i zamjenica gradonačelnika grada Vukovara, gđa Danijela Stanković te gđa Ivana Ćurković iz Upravnog Odjela za Međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, koje su naglasile koristi od projekata financiranih od strane Europske unije za organizacije civilnoga društva, gradove i općine.   
Raspravu, koja je uslijedila, moderirala je gđa Marija Molnar, novinarka Hrvatskog radija Vukovar. Rasprava je bila usmjerena na identifikaciju modela za aktivnije uključivanje građana u procese odlučivanja na lokalnoj razini te na razmjenu iskustava u području suradnje građana, organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti.
 
Sudionici su potaknuli raspravu o odgovornosti lokalnih organa vlasti za uključivanje građana u procese donošenja odluka te postojećim mehanizmima za sudjelovanje organizacija civilnoga društva u odlučivanju. Također, naglašena je važnost jasne i pravovremene komunikacije organizacija civilnoga društva s građanima u pogledu prijenosa informacija o odgovarajućim europskim tematikama.
 
U panel raspravi sudjelovali su:
  • g. Ivan Doboš, gradonačelnik Belog Manastira,
  • gđa Mirela Alagić, Projekt građanske demokratske inicijative (P.G.D.I.),
  • g. Predrag Zima, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS),
  • gđa Julijana Tešija, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava,
  • g. Siniša Mitrović, Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti,
  • g. Branimir Bradarić, novinar, dopisništvo Večernjeg lista u Vukovaru.
U popodnevnom dijelu održana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje na natječaje u sklopu programa Europa za građane. Radionicu su vodile predstavnice Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, gđa Maja Tomičić i gđa Marta Raljević.
 
Tijekom radionice sudionici su se upoznali s pravilima i procedurama provedbe projekata te kriterijima s kojima će njihovi potencijalni projektni prijedlozi trebati biti usklađeni. Gđa Ljiljana Gehrecke, predsjednica Predsjedništva Europskog doma Vukovar, predstavila je primjer uspješno provedenog projekta pod nazivom „Europska unija – veliki mirovni projektHrvatska i Srbija na putu u EU“ - u sklopu natječaja programa Europa za građane (Aktivnost 2., mjera 3) i istaknula važnost jačanja građanske odgovornosti za izgradnju lokalne i europske zajednice te ukazala na poteškoće s kojima se susretala tijekom ispunjavanja projektnog obrasca.
 
Na kraju radionice sudionicima se obratila i Dijana Antunović Lazić, tajnica Europskog doma Vukovar te pritom zahvalila Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge na dosadašnjoj suradnji.
 
Ovim putem najavljujemo raspravu koja će se održati 7. svibnja 2013. godine u Sisku. Detalje očekujte uskoro na našim mrežnim stranicama.