Na godišnjoj konferenciji Regionalne škole za javnu upravu predstavljena hrvatska iskustva u provedbi Kodeksa savjetovanja

U organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 18. i 19. travnja 2013. u Danilovgradu u Crnoj Gori održana je sedma po redu godišnja konferencija na temu „Djelotvorno oblikovanje javnih politika: kako osigurati željene promjene uspješnom provedbom javnih politika“. Konferencija je okupila stručnjake iz raznih državnih institucija zemalja jugoistočne Europe, institucija Europske unije, veleposlanstava, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva koji se bave pitanjima reforme javne uprave i dobrog upravljanja.

Na otvaranju konferencije govorili su ministar uprave Arsen Bauk, koji trenutno predsjeda Upravnim odborom ReSPA-e, kao i Gerhard Schumann-Hitzler, ravnatelj u Općoj upravi za proširenje Europske komisije. U fokusu dvodnevnih rasprava bile su reforme u području pripreme, provedbe, praćenja i vrednovanja javnih politika. U sklopu konferencije održan je i okrugli stol u crnogorskom Parlamentu na temu uloge nacionalnih parlamenata i Europske unije u procesu donošenja javnih politika te mogućnosti sudjelovanja građana. 

Ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge Igor Vidačak održao je plenarno izlaganje o iskustvima Vlade Republike Hrvatske u institucionalizaciji prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Tom prilikom predstavio je napredak, ali i izazove u provedbi Kodeksa savjetovanja od njegova usvajanja 2009. godine. Također, ravnatelj Vidačak sudjelovao je kao jedan od panelista na okruglom stolu u crnogorskom parlamentu.