Završna konferencija «Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga CARDS 2003», 14. studenoga 2007., Split

Konferencija će se održati u srijedu, 14. studenoga 2007, u hotelu «Le Meridien Lav», Podstrana (Splitu) s ciljem predstavljanja rezultata projekta CARDS 2003 široj javnosti te poticanja rasprave na temu daljnjeg razvoja partnerstava u pružanju usluga u području socijalne skrbi, zaštite zdravlja i izvaninstitucionalnog obrazovanja.
 
Projekt CARDS 2003 Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga, koji od srpnja 2006. godine u Republici Hrvatskoj provodi  EPRD Ured za gospodarsku politiku i regionalni razvoj iz Poljske u partnerstvu s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, usmjeren je jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i javne uprave, posebice na lokalnoj razini, za partnerski rad u pružanju usluga neprofitnog sektora u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi i izvaninstitucionalnom obrazovanju. Svrha projekta je osnažiti davatelje usluga sukladno s primjerima dobre prakse u Republici Hrvatskoj i sa standardima Europske unije.
 
Aktivnosti izgradnje kapaciteta lokalnih zajednica obuhvaćale su edukativne seminare za predstavnike lokalne samouprave i organizacija civilnog društva uz davanje smjernica za prijavu na natječaje EU. Trinaest lokalnih stručnjaka/trenera u navedenim gradovima i općinama provodili su savjetovanja s ciljem stvaranja strateških smjernica za razvoj sva tri sektora te pružali pomoć pri izradi akcijskih planova. Promidžbena kampanja obuhvatila je prezentacije projekta u medijima, izložbe primjera dobre prakse, letaka, plakata i publikacija u 30 lokalnih zajednica koje su bile direktno uključene u provedbu projekta.
 
Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 10. studenoga 2007. godine popunjavanjem Prijavnog obrasca i pošaljete na sljedeću adresu: s.valentashoor@eprd.pl.
 
Ovdje su Program i Prijavni obrazac.