Ured za udruge najavio projekte razvojne suradnje sa zemljama južnog Mediterana

Na sastanku visokih dužnosnika Unije za Mediteran održanom u Marseilleu, 5. travnja, ravnatelj Ureda za udruge Igor Vidačak predstavio je inicijativu suradnje s državnim tijelima zemalja južnog Mediterana na području jačanja institucionalnog, pravnog i financijskog okvira za razvoj civilnog društva. Ta se inicijativa uklapa u geografske i tematske prioritete Republike Hrvatske utvrđene u Provedbenom programu Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2013. godinu usvojenom na 78. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 28. veljače 2013.
 
Naime, zemlje Južnog Mediterana utvrđene su kao geografski prioritet, a razvoj civilnog društva kao sektorski prioritet razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2013. U Provedbenom programu Nacionalne strategije razvojne suradnje RH za 2013. ističe se da će Republika Hrvatska provesti nove programe usavršavanja stručnjaka iz organizacija civilnog društva i državnih tijela zemalja Južnog Mediterana o jačanju strukturiranog dijaloga državnih tijela i organizacija civilnog društva u pripremi i provedbi javnih politika.
 
Ovaj je prijedlog u skladu i sa strateškim dokumentom Europske komisije „Korijeni demokracije i održivog razvoja: suradnja Europske unije s civilnim društvom u vanjskim odnosima“ usvojenom 12. rujna 2012. (COM/2012/492 final) koji stavlja  naglasak na potporu stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čiji je neizostavni čimbenik i jačanje kapaciteta državnih tijela za suradnju s civilnim društvom.