Radionica „Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika“

U srijedu, 20. ožujka 2013. Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, organizirao je jednodnevnu radionicu pod nazivom „Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika“, namijenjenu službenicima koji u svakodnevnom radu surađuju s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva te službenicima koji rade na pripremi i provedbi strateških dokumenata i pripremi propisa, a potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama koji rade na poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji reguliraju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva.
 
Na radionici je sudjelovalo više od 20 predstavnika tijela državne uprave, javnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave te ureda državne uprave u Republici Hrvatskoj. Sudionici su upoznati s ulogom civilnog društva u globalnom okruženju, normativnim i institucionalnim okvirom za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj te o sustavu financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora i važnosti uključivanja civilnog društva u oblikovanje javnih politika.
 
Važno je napomenuti da spomenuta edukacija javnih službenika o mogućnostima i potrebi suradnje sa civilnim društvom predstavlja ispunjenje aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012.-2016., a uz radionicu na temu civilnoga društva i javne uprave, Ured za udruge, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, razvio je i dodatna dva modula vezana uz učinkovito provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u donošenju zakona, drugih propisa i akata, kao i uz unaprjeđenje procedura dodjele financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na regionalnoj i lokalnoj razini.