Suradnja Vladinog Ureda za udruge i Udruge gradova u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Ured Vlade RH za udruge i Udruga gradova započeli su suradnju na provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine.
 
Na 10. sjednici Predsjedništva Udruge gradova održanoj u srijedu 13. veljače 2013. u Zagrebu, ravnatelj Ureda za udruge, Igor Vidačak, predstavio je ključne ciljeve Nacionalne strategije i moguća područja suradnje s jedinicama lokalne područne samouprave. U svome izlaganju posebno je istaknuo važnost bolje suradnje na financiranju programa i projekata organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro. S obzirom da se godišnje iz proračuna gradova u Republici Hrvatskoj izdvaja preko 500 milijuna kuna, gotovo jednako kao i na državnoj razini, nužno je uložiti dodatne napore u bolju koordinaciju u utvrđivanju prioriteta, kao i usklađivanje standarda i kriterija za financiranje. Osim toga, važno je razmotriti nove modele decentralizacije financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva kako bi se osiguralo kvalitetnije pokrivanje potreba na lokalnim razinama, a imajući u vidu često nedostatne ljudske resurse u državnim tijelima za praćenje i pružanje potpore uspješnoj provedbi projekata. Igor Vidačak je istaknuo i važnost daljnjeg razvoja struktura za dijalog jedinica lokalne i područne samouprave i civilnog društva u oblikovanju i provedbi javnih politika, pogotovo u kontekstu obilježavanja 2013. kao Europske godine građana koja naglasak stavlja na razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana  u lokalnim razvojnim procesima. Konačno istaknuta je i važnost suradnje s civilnim društvom u provedbi programa financiranih iz fondova Europske unije. Upućen je i poziv svim nazočnim čelnicima gradova da se odazovu na pozive organizacija civilnog društva na suradnju u sklopu aktualnog IPA IV natječaja Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva.
 
Predsjednik Udruge gradova, g. Vojko Obersnel, izrazio je punu podršku provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva te spremnost na suradnju u svim aktivnostima koje su vezane uz nadležnost gradova.