Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Odluke o kriterijima dodjele državnih prostora organizacijama civilnog društva

Agencija za upravljanje državnom imovinom i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pripremili su Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.

Savjetovanje o kriterijima započelo je na Danima udruga 2012., u sklopu okruglog stola pod nazivom „Kriteriji za dodjelu državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama“, na kojem je sudjelovalo 50-ak predstavnika organizacija civilnog društva, te 20-ak predstavnika različitih tijela državne uprave i lokalne samouprave.
 
Uspostava transparentnog postupka dodjele prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na korištenje organizacijama civilnoga društva radi provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro usvojena je i kao jedna od mjera (Mjera 5.) u Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016. usvojenoj na sjednici Vlade RH održanoj 12. srpnja 2012.
 
Prijedlog Odluke objavljen je na internetskoj stranici Ureda za udruge 17. rujna 2012., te je o njemu provedeno internetsko savjetovanje koje je trajalo do 1. listopada 2012. U razdoblju savjetovanja zaprimljeno je 19 potpisanih primjedbi, a gotovo svi sudionici savjetovanja pozdravili su inicijativu kojom se nastoji trajno riješiti problem prostora brojnih organizacija civilnog društva. Agencija i Ured za udruge izvršili su analizu zaprimljenih primjedbi i prijedloga u javnom savjetovanju, prihvatili konstruktivne prijedloge te izradili konačni prijedlog Odluke koji je predložen za donošenje.
 
Raspravu o Prijedlogu Odluke proveo je i Savjet za razvoj civilnog društva, na 14. i 15. sjednici koje su održane 14. rujna 2012. te 18. siječnja 2013.
 
Nakon usvajanja Odluke na Upravnom vijeću Agencije za upravljanje državnom imovinom, očekuje se uspostava Povjerenstva za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva čiji će zadatak biti obavljanje svih tehničkih i administrativnih poslova određenih Odlukom, poput pripremanja teksta natječaja, razmatranja i vrednovanja pristiglih prijava, predlaganja odluka ravnatelju Agencije vezano za korištenje prostora, evaluacije korištenja prostora i slično.
 
Konačni prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, te Izvješće o provedenom savjetovanju pronađite u nastavku.
 
Konačni Prijedlog Odluke
 
Izvješće o provedenom savjetovanju