Posjet Misije stručnjaka Europske komisije Uredu za udruge

Ravnatelj Ureda za udruge, Igor Vidačak, sa suradnicima održao je sastanak s nezavisnim stručnjacima Europske komisije (Peer Based Mission) na temu napretka u suradnji s organizacijama civilnog društva u provedbi mjera suzbijanja korupcije. Misija stručnjaka, predvođenih Laurom O. Stefan, u Hrvatskoj boravi od 22. do 25. siječnja sa svrhom prikupljanja podataka i kontinuiranog informiranja institucija EU o ostvarenom napretku u području prevencije korupcije i organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj. 

Teme razgovora su bile inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast, strukture i mehanizmi suradnje s civilnim društvom te provedba Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Predstavnici misije su informirani o napretku u provedbi Akcijskog plana inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, pri čemu je istaknuto kako provedba uglavnom teče u skladu s planovima te da su ostvareni pomaci u području otvorenosti tijela javne vlasti, u smislu javne objave informacija iz područja njihova djelovanja. Istaknuto je da je, sukladno mjeri Akcijskog plana, Vlada RH na sjednici 31. listopada 2012. usvojila dopune Poslovnika Vlade kojima je dodatno afirmiran Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te su istaknute još neke od značajnijih aktivnosti Akcijskog plana čija provedba je završena ili u tijeku.
 
Također, predstavnici misije su upoznati s djelovanjem Ureda za udruge, Savjeta za razvoj civilnog društva i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. U području suradnje s civilnim društvom razgovaralo se o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću, odnosno provedbi Kodeksa savjetovanja, pri čemu je istaknuto kako je tijekom 2012. godine napravljen značajan pomak u provedbi Kodeksa savjetovanja u tijelima državne uprave te su provedena javna savjetovanja o preko 80 zakona, drugih propisa i akata, a poboljšan je i sustav izvještavanja o rezultatima savjetovanja, o čemu Ured za udruge priprema izvještaj koji će biti finaliziran do kraja prvog tromjesečja 2013.
 
Dodatno, predstavnici misije su upoznati s time da je Vlada RH na sjednici 12. srpnja 2012. usvojila Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, dokument kojim se daju smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2016. godine kako bi se još više unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. Istaknute su i neke od aktivnosti Nacionalne strategije čija provedba je već dala određene rezultate.