Poziv udrugama mladih i za mlade na predlaganje kandidata za članove Savjeta za mlade Vlade RH

Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta za mlade te Kriterija za članstvo u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, postupka kandidiranja te načina izbora za članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga mladih i za mlade, Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članove Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade.
 
Predmet Javnog poziva je predlaganje kandidata za imenovanje 7 članova i zamjenika članova u Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske iz redova udruga mladih i udruga za mlade.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 25. siječnja 2013. godine.
 
Detaljnije informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva socijalne politike i mladih.