Objavljena publikacija "Europski socijalni fond i podrška udrugama"

Ured za udruge je objavio hrvatski prijevod publikacije „Europski socijalni fond i podrška udrugama" koju je pripremila Europska komisija. U kontekstu skorog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ova bi publikacija trebala pridonijeti boljem upoznavanju s novim mogućnostima financiranja aktivnosti organizacija civilnoga društva iz strukturnih fondova EU, te primjerima učinkovitog ulaganja u ovo područje u drugim državama članicama EU.
 
Publikaciju je 2010. godine izdala Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije temeljem studije o intervencijama Europskog socijalnog fonda (ESF) u Europskoj uniji. Publikacija daje pregled financiranja rada udruga u državama članicama Europske unije što može poslužiti kao ilustracija o dosadašnjem uključivanju OCD-a u provedbi Europskog socijalnog fonda.
 
Publikaciju preuzmite ovdje.