Publikacija s Dana udruga 2012.

TACSO ured u Hrvatskoj izdao je publikaciju s ovogodišnje tradicionalne konferencije „Dani udruga“ koja je održana u Zagrebu od 14. do 16. lipnja u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i TACSO ureda.
 
Publikacija sadrži izvještaje sa svih sedam održanih okruglih stolova, Dana otvorenih vrata udruga, te evaluacijsko izvješće Dana udruga koje iznosi procjenu organizacijskih i sadržajnih aspekata Dana udruga 2012. iz perspektive sudionika i sudionica.
 
Publikaciju na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.
 
Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.