Srbija potpisala Memorandum o sudjelovanju u Programu Europa za građane

Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Srbije potpisan je 9. studenoga 2012. za sudjelovanje u Programu Europa za građane.

Svrha Programa jest poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.

Potpisivanjem Memoranduma organizacije iz Srbije (neprofitne organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i istraživačke institucije,  krovne organizacije i mreže, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika) imaju pravo sudjelovati u Programu u svojstvu nositelja i/ili partnera u projektima koji imaju za cilj osnaživanje interkulturnog dijaloga na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje organizacija civilnog društva u zemljama sudionicama Programa radi jačanja osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji. Na taj su način otvorene brojne mogućnosti suradnje između organizacija zemalja u regiji te planiranje partnerstava na projektima, obzirom da je Crna Gora sudionica Programa od 24. listopada, te Bosna i Hercegovina od 23.srpnja ove godine, a Makedonija i Hrvatska to iskustvo dijele već nekoliko godina.

Imajući u vidu da je 2013. Europskog godina građana, to će uključivati čitav niz aktivnosti promocije europskog građanstva i demokracije, uključujući razvoj razumijevanja Europske unije, njezinih vrijednosti i njezinog značenja za svakodnevni život građana, kao i osnaživanje građana za preuzimanje svoje uloga u demokratsko životu EU.