Crna Gora postala punopravna sudionica Programa Europa za građane

Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Crne Gore potpisan je 24. listopada 2012. čime je Crna Gora i službeno postala zemlja sudionica Programa Europa za građane.

Program podrazumijeva čitav niz aktivnosti s ciljem promicanja aktivnog europskog građanstva, a 2013. godina je posebno posvećena Građaninu Europske unije. U razdoblju od 2007. do 2013. ukupni proračun u sklopu Programa je 215 milijuna Eura.

Potpisivanjem Memoranduma organizacije iz Crne Gore (neprofitne organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i istraživačke institucije,  krovne organizacije i mreže, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika) imaju pravo sudjelovati u Programu u svojstvu nositelja i/ili partnera u projektima koji imaju za cilj osnaživanje interkulturnog dijaloga na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje organizacija civilnog društva u zemljama sudionicama Programa radi jačanja osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji. Na taj su način otvorene brojne mogućnosti suradnje između organizacija zemalja u regiji te planiranje partnerstava na projektima, obzirom da je Bosna i Hercegovina sudionica Programa od 23. srpnja ove godine, a Makedonija i Hrvatska to iskustvo dijele već nekoliko godina.