3. Dani EU fondova, 15. i 16. listopada 2012., Hotel Sheraton
3. Dani EU fondova održat će se 15. i 16. listopada 2012., u Hotelu Sheraton, u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji sa ostalim relevantnim institucijama zaduženim za provedbu i praćenje programa EU u Hrvatskoj.

Cilj događanja je pružiti sveobuhvatne i stručne informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA Pretpristupnog programa kao i budućih EU fondova koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u EU, te podijeliti stručna znanja i iskustva vezano uz pripremu i prijavu projekata s potencijalnim korisnicima EU sredstava.

U sklopu programa događanja bit će predstavljene i mogućnosti financiranja za organizacije civilnog društva unutar navedenih fondova EU. Predstavljanje će održati djelatnici Ureda za udruge i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te ovim pozivamo sve zainteresirane da se do 9. listopada 2012. prijave na sljedeću adresu elektronske pošte: maja.tomicic@uzuvrh.hr, uz napomenu da se na ovu adresu prijavljujete isključivo za radionicu namijenjenu organizacijama civilnog društva (radionica 4.), dok za ostale radionice prijavnice šaljete na kontakte navedene u Rasporedu predavanja koji možete preuzeti dolje.

Najava događanja

Raspored predavanja

Popis info-pultova

Prijavnica