Istraživanje o primjeni ZPPI-a - Ured za udruge među najtransparentnijim institucijama

Prema novom Godišnjem istraživanju o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama koje je proveo GONG, Ured za udruge je svrstan u četiri najtransparentnije institucije. Sedmo Godišnje istraživanje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama predstavljeno je u Hrvatskom saboru 28. rujna 2012., u sklopu konferencije pod nazivom „Informacijama do demokracije“. Istraživanje pokazuje da je po informativnosti i transparentnosti internetske stranice Vlada Republike Hrvatske najtransparentnija institucija, a nakon toga slijedi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske koji dijeli drugo mjesto sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Ministarstvom pravosuđa.

Godišnje istraživanje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama možete preuzeti ovdje.
 
Istraživanje je bilo fokusirano na područja aktivnog objavljivanja informacija na internetskim stranicama, te pružanja odgovora na upite kojima se traže informacije „osjetljivog sadržaja“.
Potaknuti rezultatima istraživanja, Ured za udruge će sljedećih tjedana pristupiti poboljšanju sadržaja svoje internetske stranice kako bi se javnosti učinili dostupnima i drugi podaci iz rada Ureda i njegovim zaposlenicima.