Poziv na predlaganje kandidata za tri člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iz reda udruga iz Republike Hrvatske

Zagreb, 19. rujna 2012.

 
Sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine i na temelju zaključaka Savjeta za razvoj civilnoga društva od 14. rujna 2012. godine, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavljuje
 
 
P O Z I V
 
NA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA TRI ČLANA
EUROPSKOG GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG ODBORA
(EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE)
IZ REDA UDRUGA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
 
Sukladno rezultatima pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju 34. Institucije određena je zastupljenost hrvatskih predstavnika u institucijama Europske unije i sudjelovanje Hrvatske u postupku donošenja svih odluka Europske unije. U Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), savjetodavnom tijelu koje okuplja predstavnike organiziranog civilnog društva iz svih država članica Europske unije, Hrvatska će imati 9 predstavnika, i to po 3 predstavnika udruga poslodavaca, 3 predstavnika sindikata i 3 predstavnika ostalih udruga odnosno organizacija civilnog društva koji zastupaju interese različitih društvenih skupina.
 
Sukladno obvezi iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva usvojene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. srpnja 2012., Ured za udruge dužan je u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva provesti postupak odabira predstavnika udruga odnosno organizacija civilnoga društva u članstvo EGSO-a. Na sjednici održanoj 14. rujna 2012. Savjet za razvoj civilnoga društva prihvatio je postupak, uvjete i kriterije koje trebaju zadovoljavati kandidati za članstvo u EGSO-u iz reda udruga odnosno organizacija civilnog društva i postupak njihova kandidiranja i odabira.
 
Svi kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima i kriterijima:
 
-          kandidata može istaknuti samo mreža odnosno koordinacija udruga na nacionalnoj razini
-          najmanje 3 godine aktivnog djelovanja u udruzi
-      poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (prednost kandidatima s poznavanjem još jednog ili više  ostalih službenih jezika EU)
-          poznavanje tematike europskih integracija (prednost kandidatima sa završenom izobrazbom na tom području)
-          iskustvo suradnje s krovnom europskom mrežom na svom području (prednost kandidatima koji već sudjeluju u radu europskih mreža udruga)
-          posjedovanje komunikacijskih i socijalnih vještina
 
Kandidature trebaju sadržavati:
-          dopis mreže odnosno koordinacije udruga koja predlaže kandidata
-     potvrda o broju godina aktivnog djelovanja u udruzi ovjerena od osobe ovlaštene za zastupanje udruge
-          životopis kandidata
-   pismo motivacije kandidata s planom komunikacije (savjetovanja i izvještavanja) s predstavnicima udruga u Republici Hrvatskoj o radu EGSO-a
 
Valjanima će se smatrati kandidature poslane ISKLJUČIVO POŠTOM  na adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb,  s naznakom ''ZA EGSO''.
 
Kuverte moraju biti zatvorene i zapečaćene uz napomenu: ''Ne otvarati do sastanka Povjerenstva''.
 
Rok za dostavu je zaključno 5. listopada 2012.
 
U roku od 8 dana nakon isteka roka za kandidature sastat će se Povjerenstvo (u sastavu 3 predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva, 1 predstavnik Ureda za udruge, 1 predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova) za odabir 3 kandidata za članstvo u Odboru, koje će uz stručnu i administrativnu potporu Ureda za udruge procijeniti valjanost kandidatura i predložiti popis kandidata koje će pozvati na razgovor. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Povjerenstvo će predložiti 3 člana za članstvo u EGSO-u.
 
Do ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU, od predloženih članova očekuje se sudjelovanje u svojstvu promatrača na sjednicama u sjedištu EGSO-a u Bruxellesu. Nakon stjecanja statusa punopravne članice EU, Europski gospodarski i socijalni odbor će provesti formalno imenovanje članova EGSO-a iz Republike Hrvatske. Članovi EGSO-a za svoj rad ne primaju plaću, ali se nadoknađuju njihovi putni troškovi i troškovi smještaja. Od kandidata se očekuje spremnost na kombiniranje rada u Hrvatskoj i u EGSO-u u Bruxellesu (barem jedan tjedan mjesečno), ali i na stalnu komunikacije prema EGSO-u i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj.
 
 
Dodatne informacije o pozivu možete dobiti na e-adresi Ureda za udruge: info@uzuvrh.hr ili na tel. 01 4599 810.
 
Dodatne informacije o EGSO-u  pogledajte na poveznici: http://www.eesc.europa.eu/.