Javno savjetovanje o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

Sukladno mjeri 5.1. Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016., Agencija za upravljanje državnom imovinom , u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, izradila je Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.
 
Prijedlog Odluke je raspravljen na 13. sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva, savjetodavnog tijela Vlade RH koje okuplja predstavnike državnih tijela i organizacija civilnog društva, održanoj 14. rujna 2012. u zgradi Vlade Republike Hrvatske.
 
Imajući u vidu da prostor za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva ima veliki utjecaj na održivost programa i projekata od interesa za opće dobro koji se provode uz financijsku potporu iz javnih izvora, ovim putem pozivamo sve predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresirane javnosti da putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju dostave svoje primjedbe i komentare na prijedlog Odluke do 1. listopada 2012. na e-mail adresu info@uzuvrh.hr
 
Cjeloviti tekst Odluke dostupan je ovdje.