Javno predavanje i rasprava - Organizacije civilnog društva - Globalni i lokalni pokretač razvojnih procesa, Vukovar, Hotel Lav

U organizaciji Europskog doma Vukovar i Zaklade Friedrich Ebert, 10.rujna s početkom u 19:00 u Hotelu Lav u Vukovaru, održat će se javna rasprava na temu Organizacije civilnog društva – Globalni i lokalni pokretač razvojnih procesa. Uvodno predavanje će održati ravnatelj Ureda za udruge Vlade RH, Igor Vidačak.