Okrugli stol "Kriteriji za dodjelu državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama"

S obzirom na aktualnost teme koja se tiče dodjele državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Dana udruga 2012. organizira još jedan okrugli stol.
Okrugli stol pod nazivom „Kriteriji za dodjelu državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama“ održat će se u petak, 15. lipnja 2012., od 14,30 do 17,00 sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27.
Cilj je okruglog stola raspraviti kriterije dodjele državnih i gradskih prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro te potaknuti dijalog sa zainteresiranom javnošću o ovom pitanju koje ima veliki utjecaj na održivost rada udruga i ostalih organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj.
 
Pozivamo sve zainteresirane da svoje prijave za sudjelovanje pošalju zaključno do 10. lipnja 2012.
 
Prijavni obrazac preuzmite ovdje