Dan otvorenih vrata udruga - popis udruga

Popis udruga po županijama koje će 16. lipnja 2012. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati održati Dan otvorenih vrata:

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Istarska županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Osječko-baranjska županija

Primorsko-goranska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Šibensko-kninska županija

Varaždinska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Zagreb i Zagrebačka županija