Program People to People - Poziv za prijavu za sudjelovanje na studijskom posjetu na temu „Uloga organizacija civilnog društva u promicanju održivog prometa”, 26.-29. lipnja 2012, Bruxelles

U sklopu programa People2People (P2P) otvoren je poziv za iskaz interesa za sudjelovanje predstavnika i predstavnica organizacija civilnoga društva u studijskom posjetu pod nazivom  Uloga organizacija civilnog društva u promicanju održivog prometa koji će se održati od 26. – 29. lipnja 2012. u Bruxellesu.

Cilj studijskog posjeta upoznavanje je međunarodnih i europskih pravnih osnova usmjerenih na trendove i razvoj održivost prometa. Studijsko putovanje uključit će i primjere aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini te će se sudionicima i sudionicama otvoriti mogućnost razmjene iskustava te umrežavanja međusobno, kao i s organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini.

Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljene organizacije iz različitih dijelova Hrvatske, a prednost će imati predstavnici i predstavnice organizacija koje djeluju na predmetnom području, a do sada još nisu sudjelovale u ovom programu.
 
Zainteresirane molimo da najkasnije do 03. lipnja pošalju
 
-         pismo iskaza interesa (slobodnog formata, na engleskom jeziku),
-         obrazac za sudionike,
-        životopis u EU formatu.
 
isključivo putem elektronske pošte p2p.hr@tacso.org
 
Molimo zainteresirane da ne šalju svoje prijave na adrese elektroničke pošte navedene u prijavnim obrascima budući da su te adrese namijenjene komunikaciji nakon završenog procesa selekcije. Prijave poslane na druge adrese elektroničke pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.
 
Odabranim sudionicima i sudionicama studijskog putovanja pokriveni su svi putni troškovi, troškovi smještaja i hrane tokom boravka na studijskom putovanju. Program putovanja možete preuzeti ovdje.