Dani udruga 2012.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, TACSO - ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organiziraju Dane udruga 2012., koji će se  održati u Zagrebu od 14. do 16. lipnja 2012.

Ovogodišnji Dani udruga započet će panel raspravom o strateškim prioritetima za potporu razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, a bit će održano i nekoliko paralelnih okruglih stolova i rasprava o temama vezanim uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.
Po prvi puta, u subotu 16. lipnja 2012. održat će se Dan otvorenih vrata udruga na kojem će sve udruge koje to žele svim zainteresiranim građanima moći predstaviti svoj rad i projekte koje provode. Ideja ovog događanja jest da svaka udruga organizira svoj Dan otvorenih vrata u prostoru koji je sama odredila (ne mora nužno biti sjedište udruge), a s ciljem da privuče što veći broj građana koji će se na taj način informirati o radu udruge. Ovim putem pozivamo sve udruge i građanske inicijative u Republici Hrvatskoj da 16. lipnja 2012. otvore svoja vrata u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, te predstave građanima svoj rad, a posebno programe i projekte financirane iz javnih izvora. Udruge i građanske inicijative koje se budu priključile Danu otvorenih vrata moći će dokumentirati dan otvorenih vrata u svojoj udruzi fotografijama i/ili isječcima iz lokalnih medija, kako bi organizatori Dana udruga mogli odabrati najbolje i prikladno ih nagraditi.
 
Svi zainteresirani za sudjelovanje na Danima udruga svoje prijave mogu poslati zaključno do 4. lipnja 2012., a udruge zainteresirane za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata svoje prijave mogu poslati zaključno do 10. lipnja 2012.
 
Program i prijavne obrasce preuzmite u nastavku.

Program

Prijavni obrazac za sudjelovanje na Danima udruga 2012.

Prijavni obrazac za sudjelovanje udruge na Danima otvorenih vrata
 
Dan otvorenih vrata - smjernice za udruge
 
 
S obzirom na aktualnost teme koja se tiče dodjele državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Dana udruga 2012. organizira još jedan okrugli stol.
Okrugli stol pod nazivom „Kriteriji za dodjelu državnih i gradskih prostora na korištenje udrugama“ održat će se u petak, 15. lipnja 2012., od 14,30 do 17,00 sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27.
Cilj je okruglog stola raspraviti kriterije dodjele državnih i gradskih prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro te potaknuti dijalog sa zainteresiranom javnošću o ovom pitanju koje ima veliki utjecaj na održivost rada udruga i ostalih organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj.
 
Pozivamo sve zainteresirane da svoje prijave za sudjelovanje pošalju zaključno do 10. lipnja 2012.
 
Prijavni obrazac preuzmite ovdje.
 
 
Troškove prijevoza i smještaja sudionici snose sami.
 
 
Popis udruga po županijama koje će 16. lipnja 2012. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati održati dan otvorenih vrata:
 
Brodsko-posavska županija
 
Dubrovačko-neretvanska županija

Istarska županija

Koprivničko-križevačka županija
 
Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija
 
Međimurska županija

Osječko-baranjska županija

Primorsko-goranska županija
 
Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Šibensko-kninska županija
 
Varaždinska županija
 
Vukovarsko-srijemska županija

Grad Zagreb i Zagrebačka županija