Javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa IPA 2009 „Jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbi“, 30. svibnja 2012., Zagreb

Javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa IPA 2009 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbiodržat će se  30. svibnja 2012u prostorijama Informacijskog centra EU, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb s početkom u 9:30 sati, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu navedenog IPA 2009 programa, šest projekata organizacija civilnog društva primilo je potporu vrijednu više od 7 milijuna kuna (1.012.500,00 eura) za aktivnosti pružanja programa inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi. Ured za udruge je odgovoran za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata, u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje.

Prijave na događanje molimo najavite najkasnije do 24. svibnja, na adresu elektronske pošte: andreja.vidovic@uzuvrh.hr ili putem telefona 01/ 4599-825.