Vlada Republike Hrvatske prihvatila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 5. travnja, prihvatila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Riječ je o dokumentu koji je izrađen slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi, kao i sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu.


Kao članica globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Republika Hrvatska je iskazala spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za što učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga odnosno upravljanje javnim resursima.


Pridruživanjem Partnerstvu za otvorenu vlast u rujnu 2011., Republika Hrvatska je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan te ga predstaviti ostalim državama sudionicama inicijative na godišnjem sastanku u travnju 2012. U svrhu informiranja, savjetovanja ali i poticaja aktivnog sudjelovanja civilnog društva i zainteresirane javnosti u izradi Akcijskog plana, u rujnu 2011., siječnju i ožujku 2012. organizirane su javne rasprave na kojima su predstavljena glavna postignuća, ali i izazovi u jačanju otvorenosti tijela javne vlasti. Krajem siječnja pokrenuto je i internetsko savjetovanja o ključnim pitanjima koje pokriva nacrt Akcijskog plana. Pored toga, organizacijama civilnog društva omogućeno je ravnopravno sudjelovanje u svim fazama razvoja dokumenta. Takav je pristup u skladu s ciljevima Vlade da novim konceptom zajedništva državne vlasti s građanima i civilnim društvom otvori prostor zajedničkog djelovanja u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane, čime se želi potaknuti transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti i uključivanje građana i civilnoga društva u oblikovanje javnih politika.


Akcijskim planom predložene mjere i provedbene aktivnosti svrstane su u četiri poglavlja: fiskalna transparentnost, pristup informacijama, korištenje informacijskih tehnologija te sudjelovanje građana i civilnog društva. Za provedbu svake aktivnosti određeni su nositelji odnosno sunositelji, rokovi za provedbu ili početak provedbe, a definirani su i jasni pokazatelji na temelju kojih će se moći pratiti provedba mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.


Provedbu Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao stručna potpora radu Savjeta.


 

 


Više o samoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast možete pročitati ovdje.