Poziv organizatorima volontiranja na dostavu izvješća

Sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07), svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2011. godine organizirali volontiranje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu obvezni su do kraja travnja 2012. podnijeti „Izvješće organizatora volontiranja“ Ministarstvu socijalne politike i mladih. Izvješće se podnosi putem web aplikacije koja se nalazi na novoj internetskoj stranici ministarstva www.mspm.hr.  

Prikupljanjem izvješća se omogućuje stvaranje još kvalitetnije osnove za praćenje doprinosa volontera ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju zemlje.