Javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Javno savjetovanje će se održati u ponedjeljak, 26. ožujka, u vremenu od 14:00 do 16:00 sati, u velikoj dvorani Ministarstva financija, Katančićeva 5 u Zagrebu.

Svrha je savjetovanja raspraviti s predstavnicima zainteresirane javnosti nacrt Akcijskog plana, koji će tom prilikom biti predstavljen, te njegove očekivane učinke na jačanje otvorenosti i transparentnosti tijela javne vlasti u predstojećem razdoblju.

Naime, Republika Hrvatska je u kolovozu 2011. godine potvrdila svoje sudjelovanje u globalnoj međunarodnoj inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“ čija je svrha osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. U tu svrhu pripremljen je nacrt Akcijskog plana koji uključuje prijedloge prioritetnih mjera i aktivnosti, a koje se tiču fiskalne transparentnosti, pristupa informacijama, korištenja informacijskih tehnologija te sudjelovanja građana i civilnog društva.

Molimo sve zainteresirane za savjetovanje da svoje sudjelovanje potvrde najkasnije do petka, 23. ožujka, do 14 sati na: sandra.pernar@uzuvrh.hr.

Tekst nacrta Akcijskog plana možete preuzeti ovdje: