Javno savjetovanje o dosadašnjoj provedbi Zakona o udrugama

Ured za udruge, u suradnji s Ministarstvom uprave, započinje javno savjetovanje o dosadašnjim izazovima u provedbi Zakona o udrugama. Donošenjem Zakona o udrugama 2001. godine, uz sudjelovanje niza domaćih i međunarodnih stručnjaka, učinjen je korak naprijed u jačanju autonomije u radu udruga, kao privatno - pravnih osoba koje osnivaju i kojima upravljaju njihovi članovi. Ipak, nakon deset godina od stupanja na snagu ovoga Zakona, tijela javne vlasti neposredno uključena u primjenu, kao i brojne organizacije civilnoga društva, uočili su niz problema i poteškoća u njegovoj provedbi.

Iz spomenutih razloga započinjemo javno savjetovanje kako bi se prikupile primjedbe na aktualni tekst Zakona u svrhu pripreme dopuna i izmjena postojećeg propisa. U nastavku možete preuzeti dokument pripremljen za savjetovanje u kojem donosimo pregled nekih od problema koji su se javljali u dosadašnjoj provedbi Zakona te otvorenih pitanja na koja bi javno savjetovanje moglo ponuditi odgovor. Molimo Vas da svoje pisane prijedloge dostavite do 21.ožujka 2012. na adresu e-pošte: marina.lochert@uzuvrh.hr, ili putem regularne pošte na adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička c.80/V, 10000 Zagreb.
 
Ured za udruge sve će potpisane doprinose javnom savjetovanju objaviti na svojim mrežnim stranicama nakon završetka internetskog savjetovanja.
 
Kao dio javnog savjetovanja Ured za udruge i Ministarstvo uprave, u sklopu IPA 2009 projekta „Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije“, organiziraju i javnu raspravu na ovu temu koja će se održati u utorak, 6. ožujka 2012., u Hotelu Dubrovnik s početkom u 9 sati. Prijaviti se možete putem obrasca u nastavku, najkasnije do petka, 2. ožujka 2012., u 14 sati. Zbog ograničenih kapaciteta prijave će se uzimati u obzir prema redoslijedu zaprimanja, uz napomenu da se ispred jedne organizacije/institucije mogu prijaviti najviše dvije osobe.
 
Unaprijed zahvaljujemo svima koji će se aktivno uključiti u predmetno javno savjetovanje.
 
 
Program
 
Registracijski obrazac