Ured za udruge započeo program izobrazbe koordinatora za savjetovanje

 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u sklopu svojih zadaća u kontekstu praćenja i poticanja provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, u ponedjeljak, 30. siječnja 2011., organizirao je cjelodnevni seminar za dvadesetak koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, imenovanih u ministarstvima i Vladinim uredima.
 
Seminar je organiziran u sklopu projekta IPA 2009 Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije, kojeg Ured provodi od sredine 2011., a čiji je cilj poboljšati ukupnu suradnju državnih tijela i organizacija civilnog društva u suzbijanju korupcije. Projekt se provodi u suradnji s organizacijom Particip GmbH, a osim izobrazbe koordinatora za savjetovanje te održanih javnih rasprava, jedan od njegovih najznačajnijih rezultata je izrada i tisak sveobuhvatnog priručnika za savjetovanje.

Program izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja bit će proveden kroz tri modula, uz predviđeno pružanje tehničke pomoći tijelima državne uprave u izgradnji sposobnosti za učinkovito savjetovanje u razdoblju između pojedinih modula. Ovim projektom pristupa se sustavnoj edukaciji osoba zaduženih za koordinaciju savjetodavnog procesa u tijelima javne vlasti i to razvojem konkretnih alata za provedbu savjetovanja koji će se kasnije moći replicirati i na lokalnoj razini.

Sljedeći planirani treninzi održat će se u veljači, odnosno, ožujku 2012.