Održan radni sastanak inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

U Braziliji je 7. i 8. prosinca 2011. održan radni sastanak globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, u organizaciji nadležnih institucija Brazila i SAD-a, zemalja koje trenutno su-predsjedavaju inicijativom. Sastanak je okupio preko 120 sudionika, uključujući predstavnike 42 države sudionice, kao i predstavnike organizacija civilnog društva koje sudjeluju u Upravljačkom odboru inicijative. U delegaciji iz Republike Hrvatske bili su Ana Šimundža, pomoćnica šefice kabineta Ureda Predsjednika RH i Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha je sastanka bila podrobnije upoznati nove države članice s očekivanjima od Partnerstva za otvorenu vlast, ali i pružiti konkretnije informacije o tome kako se ostale zemlje suočavaju s izazovima izrade nacionalnih akcijskih planova te uključivanja civilnog društva i zainteresirane javnosti u aktivnosti inicijative. Također, predstavljeni su dosadašnji napori svih zemalja u provedbi ciljeva inicijative te dogovoreni rokovi te način izrade nacionalnih akcijskih planova novih država sudionica. U izlaganju hrvatske delegacije istaknuta je dosadašnja suradnja državnih institucija i civilnog društva u organizaciji javne rasprave, kao i prvim pripremnim aktivnostima za izradu Akcijskog plana, te je predložen plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji uzima u obzir već uspostavljenu dobru praksu i mehanizme.
 
Od svih novih zemalja sudionica, uključujući i Hrvatsku, očekuje se da Upravljačkom odboru inicijative dostave akcijske planove najkasnije tjedan dana prije održavanja sastanka na vrhu ove inicijative koji će se održati 16. travnja 2012. u Braziliji. S ciljem izrade što kvalitetnijeg dokumenta, usvajanju akcijskog plana nužno treba prethoditi postupak savjetovanja s organizacijama civilnog društva, a poželjno je nacrt plana dostaviti i članicama Upravljačkog odbora na komentare.
 
Slijedom rasprava na radnom sastanku u Braziliji, a imajući u vidu rokove usuglašene među svim državama sudionicama, kao i dinamiku uspostave nove Vlade RH, očekuje se da će se aktivnosti na izradi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH intenzivirati sredinom siječnja 2012. godine.