Istraživanje međunarodnih aktivnosti hrvatskih organizacija civilnog društva

Ured za udruge započinje istraživanje o aktivnostima hrvatskih organizacija civilnog društva u međunarodnom kontekstu s ciljem unapređenja sustava potpore OCD-ima za njihovo što aktivnije uključivanje u rad međunarodnih organizacija.

Slijedom toga pozivamo vas na sudjelovanje u istraživanju popunjavanjem upitnika koji je anoniman, a podaci će biti obrađeni na grupnoj razini i korišteni samo u statističkoj analizi.

Također vas ljubazno molimo da odgovarate iskreno, jer će rezultati ovog istraživanja pomoći Uredu za udruge u organizaciji sustava potpore organizacijama civilnog društva za aktivnije uključivanje u rad međunarodnih organizacija kojih su članovi.

Ujedno, radi statusa pojedinih pitanja i prikupljanja pouzdanih podataka, molimo Vas da upitnik ispuni osoba na rukovodećem položaju u organizaciji koja je punopravni član međunarodne organizacije.

Linku možete pristupiti ovdje.