Savjetovanje o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Ministarstvo pravosuđa poziva sve zainteresirane da svoje primjedbe i komentare, kao i prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći dostave putem e-mail adrese besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr.