Savjetovanje o Nacionalnom akcijskom planu za provedbu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, broj: 140/2009), u svojstvu koordinatora Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog akcijskog plana provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o položaju žena, miru i sigurnosti i njoj srodnih rezolucija (NN, broj 96/2010) javno je objavilo nacrt Nacionalnog akcijskog plana za provedbu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o ženama miru i sigurnosti i srodnim rezolucijama, te poziva zainteresiranu javnost na očitovanje, u roku od 15 dana koji teče od dana objave poziva, odnosno, do 15. lipnja 2011.

Pozivaju se svi zainteresirani da očitovanja dostave na e-mail adrese kontakt osoba: maja.ivanjko@mvpei.hr , ili romana.kuzmanic-oluic@mvpei.hr. Više na mrežnim stranicama MVPEI-a.