Javna rasprava o Nacionalnoj politici promicanja ravnopravnosti spolova

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015.

Ured poziva sve zainteresirane da svoje primjedbe i prijedloge na nacrt dokumenta dostave na e-mail adresu: ured.ravnopravnost@vlada.hr.
 
U sklopu javne rasprave, Ured organizira i okrugli stol o novoj nacionalnoj strategiji, koji će se održati 4. svibnja 2011. u Centru za ljudska prava, Kralja Držislava 6, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.
 
Više o javnoj raspravi potražite na stranicama Ureda za ravnopravnost spolova.