Volonterijada i proslava Međunarodnog dana mira, 21. rujna 2011., park Zrinjevac, Zagreb

Hrvatska mreža volonterskih centara organizira nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Kampanja se provodi na području cijele Hrvatske i najveće je događanje koje se organizira povodom obilježavanja 2011. Europske godine voloniranja. Aktivnosti se simbolično održavaju na Međunarodni dan mira, 21. rujna, s obzirom da je mir vrijednost koja za Hrvatsku ima posebno značenje i u čiju su promociju i zagovaranje uključeni brojni volonteri. Kampanjom se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.

Regionalni volonterski centri u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku su pozvali sve zainteresirane da se uključe u kampanju i rad za opće dobro. Pozivu se odazvao veliki broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, institucija i tvrtki koji će 21. rujna 2011. kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promovirati volontiranje (uređenje okoliša, podrška socijalno ranjivim skupinama, zagovaranje za čisti okoliš, ljudska prava itd.). Sudjelovanje u kampanji otvoreno je za sve u Republici Hrvatskoj. Suorganizatori na nacionalnoj razini su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te Mreža mladih Hrvatske, a partner na nacionalnoj razini je DM-drogerie markt.
 
Završno događanje „Volonterijada i proslava Međunarodnog dana mira“ 21. rujna 2011. u 18:00 sati u parku Zrinjevac okupit će sve uključene u kampanju, a ukoliko se želite uključiti i u neku drugu aktivnost, više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Volonterskog centra Zagreb.