IPA 2010 – Novi natječaj za projekte civilnoga društva koji doprinose suzbijanju korupcije

Dana 1. rujna 2011. objavljen je natječaj u okviru pretpristupnog programa IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije (vrijedan630.000 EUR), kao potpora Europske unije i Vlade RH jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva provedbi antikorupcijskih mjera u procesu pristupanja EU.

Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 180.000,00 EUR (za projekte koji osnažuju djelovanje OCD kroz jačanje njihovih kapaciteta te pružanje potpore organizacijama civilnog društva u promicanju transparentnosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije). Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.
 
Natječaj ima za cilj poboljšanje utjecaja civilnog društva u oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem.
 
Natječaj je otvoren do 2. studenoga 2011. u 16,00
 
Ured za udruge Vlade RH u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za do sada objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Nakon ugovaranja projekata, uloga Ureda biti će praćenje provedbe svakog pojedinog ugovorenog projekta, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata. Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i EuropAid-a.
 
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti i na našim stranicama, u nastavku:
 
IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije
 

Prijavni obrazac  za sudjelovanje na radionicama  i termine održavanja preuzmite ovdje. Molimo da prijavu pošaljete na broj telefaksa 01 4599 811 ili na adresu elektronske pošte jelena.zvonaric@uzuvrh.hr.