Ured za udruge na 2. Danima EU fondova

 

 Dana 04. i 05. srpnja 2011, u hotelu Sheraton –Zagreb održano je informativno-edukativno događanje pod nazivom „2. Dani EU fondova“ namijenjen široj, ali i ciljanoj javnosti putem info-pultova i stručnih predavanja, čime se željela pružiti sveobuhvatna informacija o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i budućih EU fondova, koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.
 
Djelatnici Ureda za udruge u suradnji sa SAFU održali su radionicu za više od 100 zainteresiranih sudionika predstavnika organizacija civilnog društva na temu „Fondovi EU- izvori financiranja projekata i aktivnosti organizacija civilnoga društva u RH“, na kojoj su sudionici dobili iscrpan pregled raspoloživih natječaja kroz brojne programe i instrumente pomoći koji se financiraju iz EU izvora te praktične upute i savjete kako pripremiti dobar projektni prijedlog te ga prijaviti na natječaje za dobivanje financijske potpore EU.
 
Na info-pultu „Jačanje civilnog društva“ Ured za udruge se predstavio publikacijom uspješno provedenih projekata OCD-a financiranih sredstvima EU iz CARDS-a i PHARE-a, te publikacijama Kontakt točke za program Europa za građane.