Održana rasprava o izradi nove Nacionalne strategije

Ured za udruge organizirao je u srijedu, 29. lipnja 2011., u prostorima Hrvatske zajednice tehničke kulture, raspravu o izradi nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2012. – 2016. Izrada Strategije započela je na Danima udruga u Puli, krajem svibnja 2011., koji su se održali pod nazivom Civilno društvo u Hrvatskoj 2016. – vizija, strategija i akcija.

Održana rasprava nastavak je tog procesa te je imala za cilj usuglasiti daljnje korake u izradi prijedloga, u dogovoru sa sudionicima Dana udruga, sudionicima izrade postojeće Nacionalne strategije, članovima Savjeta te ostalim zainteresiranima koji žele dati svoj doprinos izradi Nacionalne strategije za sljedećih pet godina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na samoj raspravi sudjelovalo je tridesetak sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva. Nakon uvodnog predstavljanja dosad učinjenog u pogledu provedbe aktualne Nacionalne strategije, kao i pregleda tema istaknutih na održanim Danima udruga, rasprava se povela oko iznimno bitnog pitanja: Kako proces izrade Strategije učiniti što transparentnijim?, s naglaskom na dvije važne teme:
  • struktura i sadržaj nove Strategije, te
  • hodogram aktivnosti i metodologija rada.
Sudionici rasprave složili su se kako nova Strategija, zajedno s pripadajućim Operativnim planom, treba činiti jedinstveni dokument, s revidiranom strukturom i jasno definiranim ciljevima, mjerama, rokovima, nositeljima i indikatorima uspješnosti provedbe te financijskim resursima u pogledu izvora sredstava za provedbu mjera. U pogledu metodologije rada i hodograma aktivnosti, dogovoreno je osnivanje jedne uže radne skupine, sastavljene od predstavnika organizacija civilnoga društva, tijela državne uprave, akademske zajednice, poslovnog sektora te lokalne i područne samouprave, čija bi zadaća bila oblikovanje prvog nacrta teksta te koordinacija manjih podskupina koje će raditi na pojedinim tematskim područjima. Okvirni rok za izradu prvog nacrta i početak javnog savjetovanja je 1. listopada 2011. dok se upućivanje završnog teksta u proceduru usvajanja očekuje početkom 2012.