Rezultati prvog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu

 

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu (Klasa: 421-03/11-01/01, Urbroj: 50419-11-02 od 18. travnja 2011.) donesena je prva Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije,  za koje je zahtjev podnesen zaključno s datumom 31. svibnja 2011. Svim podnositeljima zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima sukladno Pravilima, odobren je maksimalno ostvariv iznos.
 
Sufinancirat će projekti u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci predstojnika Ureda za udruge o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije od 16. lipnja 2011.