8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 1. lipnja 2011., s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

1.   Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
2.   Izvješća o aktivnostima članova/članica Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
3.   Nacrt Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna u 2010. godini
4.   Očitovanje Savjeta za razvoj civilnoga društva na uvođenje predmeta Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni odgojno-obrazovni sustav
5.   Uloga organizacija civilnoga društva u pružanju razvojne pomoći
6.   Izbori i imenovanja u radna tijela:
 
- imenovanje člana Nadzornog odbora za projekt IPA 2008 - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske);
- imenovanje predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata u Sektorski nadzorni odbor Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva)
- imenovanje člana u stručnu radnu skupinu – Podrška nacionalnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske) 
 
7.   Razno