Seminar Zaklade Anne Lindh u sklopu programa interkulturne razmjene na temu građanstva i interkulturnog dijaloga, 23.-26. lipnja 2011., Tunis

U Tunisu se od 23. do 26. lipnja 2011. održava seminar u sklopu programa interkulturne razmjene i interkulturnog dijaloga u organizaciji Zaklade Anna Lindh i Zaklade za budućnost te u suradnji sa Tuniskom mrežom koju predstavljaju Ministarstvo kulture i Klub Unesco Bardo iz Tunisa.

Povodom recentnih događanja na području Mediterana (pogotovo u Tunisu i Egiptu), Zaklada Anna Lindh pokrenula je inicijativu pod nazivom „Vjerujemo u dijalog i djelujemo za aktivno građanstvo – razmjena praksi i iskustva u području sudjelovanja i demokratizacije“ u sklopu čega će biti organizirano više aktivnosti tijekom 2011. godine.

Jedno u nizu događanja tijekom 2011. je i ovaj skup u Tunisu namijenjen predstavnicima civilnih društava s ciljem doprinosa dijalogu civilnih društava u području demokratizacije i izgradnje građanskih vrijednosti, ljudskih prava i međukulturnog dijaloga, a kao odgovor na izazove na jugu Mediterana, kojih smo svjedoci u posljednje vrijeme. Predviđeno je sudjelovanje za 160 sudionika prema sljedećim kriterijima: 80 sudionika iz sjevernih zemalja članica Unije za Mediteran, 40 sudionika iz južnih zemalja te 40 sudionika iz Tunisa.

U nastavku možete preuzeti:
 
Nacrt programa
 
Prijavni obrazac
 
Tekst poziva