Nove mogućnosti sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva koje ostvaruju potporu iz fondova Europske unije

 Nove mogućnosti sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva koje  ostvaruju potporu iz fondova Europske unije

Na  110. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 24. veljače 2011., usvojena je nova Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnog društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću.

Spomenuta Uredba sredstva za organizacije civilnoga društva raspodjeljuje na sljedeći način:
  1. 34,47% onima koje promiču razvoj športa,
  2. 5,42% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,
  3. 19,98% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,
  4. 12,46% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,
  5. 10,20% onima koje se bave kulturom,
  6. 3,97% onima koje se bave tehničkom kulturom,
  7. 1,01% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,
  8. 12,49% onima koje pridonose razvoju civilnog društva.
 
Nova Uredba predvidjela je i sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva koje ostvaruju potporu iz fondova Europske unije, a očekuje se da će ta sredstva u 2011 godini iznositi preko 5 milijuna kuna. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uskoro će objaviti pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu. O nacrtu pravila prethodno će biti provedeno javno savjetovanje.
 
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011